Ethereum Dựa trên Nền Tản Blockchain cho quảng cáo nhằm tăng thêm uy tín

0
2740

Ethereum Hoạt động Chiến dịch quảng cáo thông qua hệ thống Blockchain Và tăng cường các phương thức bảo mật để tăng sự uy tín, Và phát triển tiền điện tử .
Các nhà tài chính , nghiên cứu nền tảng Blockchain Và thông qua đó để thúc đẩy chiến dịch quảng cáo.
Ken Brook, co-founder Và CEO của MetaX nói rằng công nghệ phát triển quảng cáo đang phát triển tý lệ quá nhanh và nó cũng là chính là tạo ra những thông tin không lành mạnh và ảnh hưởng tới Độ tin cậy của người đang nắm giữ tiền điện tử, điều này là không tốt

Kênh quảng cáo thông tin chính thống và uy tín sẽ tăng thêm niềm tin của thị trường và giúp đấu tranh lại với các tin tức không chính thống gây ảnh hưởng thị trường,

Dựa trên các trang web giao dịch uy tín và nền tảng bảo mật tốt , thông qua các chiến dịch quảng cáo Là cách đi khôn ngoan của 1 số công ty tài chính giúp thị trường ổn định và có tính bền vững.

Kiemtienonline.eu Thông tin từ Crytocoinsnews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here