Nhà Nghiên cứu PBOC: Liệu Tiền tệ kĩ thuật số và các Ngân hàng Trung ương có cùng tồn tại?

0
324

Yao Qian làm việc trong bộ phận công nghệ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ngân hàng trung ương của đất nước và là nơi điều tiết thị trường tài chính.

Trong bài báo này, Qian thảo luận về mối quan hệ giữa tiền tệ kỹ thuật số và tài khoản ngân hàng, đề xuất một khái niệm thiết kế nơi các tài khoản ngân hàng và ví tiền tệ kỹ thuật số cùng tồn tại.

Trong khi định hướng công nghệ, kiểm soát rủi ro và các biện pháp an ninh đều quan trọng, thì hiệu quả của đồng tiền kĩ thuật số rốt cuộc lại phụ thuộc vào các ứng dụng thành công của nó.

Để một loại tiền tệ kĩ thuật số đã được thừa nhận (DFC) hiển thị sức sống và sự bổ sung vào hoặc thậm chí thay thế đồng tiền truyền thống, nó phải thân thiện với người dùng và được mọi người công nhận. Hiện tại, việc phát hành tiền giấy ở Trung Quốc tuân  theo hệ thống ngân hàng trung ương-ngân hàng thương mại, và hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội đều dựa trên hệ thống tài khoản ngân hàng thương mại.

Do đó, nếu đồng tiền kĩ thật số có thể tận dụng cơ sở hạ tầng IT hiện có với nhiều ứng dụng và dịch vụ, chi phí quảng bá đồng tiền kỹ thuật số sẽ giảm đáng kể và việc sử dụng nó sẽ tiện lợi và linh hoạt hơn, tạo thuận lợi cho việc áp dụng rộng rãi đồng tiền kĩ thuật số đến công chúng.

Thêm vào đó, việc kết hợp tiền tệ kĩ thuật số vào các ứng dụng hiện tại có sẽ tạo ra nhiều viễn cảnh đa dạng hơn, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của đồng tiền kĩ thuật số, cung cấp các dịch vụ tốt hơn.

Đột phá

Cách đơn giản nhất để thúc đẩy hệ thống tài khoản ngân hàng là mở rộng phạm vi của bảng cân đối ngân hàng trung ương.

Trên thực tế, các yêu cầu về ngân hàng trung ương của các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính khác dưới hình thức tiền gửi ngân hàng trung ương đã được số hóa. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương có nên cung cấp các dịch vụ đó cho các đối tác lớn hơn? Nếu các tổ chức phi tài chính như hộ gia đình được phép mở tài khoản tại ngân hàng trung ương?

Nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra để trả lời cho câu hỏi này. Ngân hàng Trung ương Anh (ECB) và ngân hàng Sveriges Riksbank đã nghiên cứu chủ đề này. Ông Ben Broadbent, Phó Thống đốc Ngân hàng Anh, đã chỉ ra mối quan tâm của các ngân hàng thương mại, họ lo lắng rằng nó sẽ dẫn đến việc chuyển khoản tiền gửi từ các ngân hàng thương mại sang ngân hàng trung ương, khiến toàn bộ ngành ngân hàng thu hẹp lại.

Trên thực tế, đây cũng là mối quan tâm chung của các cơ quan quản lý.

Zhou Xiaochuan, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), đã đưa ra bình luận sâu sắc làm sáng tỏ vấn đề này, ông nói rõ:

“Con đường công nghệ của đồng tiền kĩ thuật số có thể dựa trên hệ thống tài khoản ngân hàng (account – based) hoặc không dựa trên hệ thống tài khoản ngân hàng (non-account – based) và hai phương pháp có thể cùng tồn tại và hoạt động ở các lớp khác nhau.”

Tuy nhiên, có nhiều cách giải thích khác nhau về cách thực hiện ý tưởng thiết kế. Tôi muốn chia sẻ một số suy nghĩ của tôi về điều này.

Các thuộc tính của tiền tệ kỹ thuật số

Để bù đắp cú sốc đối với hệ thống ngân hàng hiện tại do hệ thống tiền tệ kỹ thuật số độc lập áp dụng (và để bảo vệ đầu tư của các ngân hàng thương mại đối với cơ sở hạ tầng), có thể kết hợp các thuộc tính ví tiền tiền tệ kĩ thuật số vào hệ thống tài khoản ngân hàng thương mại hiện tại để đồng tiền điện tử và tiền tệ kỹ thuật số được quản lý theo cùng một tài khoản.

Việc quản lý đồng tiền kĩ thuật số và tiền tệ điện tử có một số điểm tương đồng trong các lĩnh vực như sử dụng tài khoản, xác thực danh tính và chuyển tiền, nhưng cũng có sự khác biệt.

Đồng tiền kỹ thuật số cần được quản lý phù hợp với các tiêu chuẩn về thiết kế ví thiết chuyên dụng bởi ngân hàng trung ương. Ví dụ như một hộp an toàn được quản lý bởi ngân hàng dựa trên thỏa thuận với khách hàng (ví dụ như nó đòi hỏi cả hai chìa khóa từ khách hàng và ngân hàng để mở hộp an toàn). Tất cả các thuộc tính của tiền tệ kỹ thuật số và giao thức mật mã sẽ được bảo toàn để cho phép ứng dụng tùy biến trong tương lai.

Một trong những ưu điểm của phương pháp đã nói ở trên là nó thúc đẩy hệ thống ngân hàng trung ương-ngân hàng thương mại hiện hành để phát hành tiền tệ.

Tiền tệ kỹ thuật số, được phân loại vào M0 (một lượng tiền mặt cung cấp ở ngân hàng trung ương) là trách nhiệm của ngân hàng phát hành tiền tệ (gọi là ngân hàng phát hành) và không nằm trong bảng cân đối của ngân hàng cung cấp tài khoản (gọi tắt là ngân hàng tài khoản).

Giải pháp này sẽ không dẫn đến việc các ngân hàng thương mại bị kênh hoặc cách li khỏi xã hội bởi vì khách hàng và tài khoản của họ vẫn được quản lý bởi ngân hàng. Không giống như chuyển tiền, đồng tiền kĩ thuật số không hoàn toàn dựa vào tài khoản ngân hàng và quyền sở hữu tiền tệ kỹ thuật số có thể được xác minh trực tiếp bởi ngân hàng phát hành, để thực hiện giao dịch tiền mặt ngang hàng thông qua ví tiền tệ kỹ thuật số của người dùng.

Hai loại phát hành

Ngân hàng phát hành có thể là ngân hàng trung ương hoặc ngân hàng được ngân hàng trung ương ủy quyền (ví dụ như trong mô hình phát hành đồng đô la Hồng Kông). Xác định mô hình nào để làm theo phải dựa trên tình hình thực tế. Bài báo này chỉ nhằm mục đích thảo luận để học hỏi.

Dưới đây là một sự giải thích chi tiết về hai mô hình.

Trong mô hình đầu tiên, ngân hàng trung ương là công ty phát hành tiền kỹ thuật số duy nhất, và ở mô hình thứ hai, các ngân hàng được ngân hàng trung ương cho phép phát hành đồng tiền kĩ thuật số.

Cần phải chỉ ra rằng các ngân hàng phát hành được liên kết với ngân hàng trung ương trên một cơ sở hạ tầng được thiết kế bởi ngân hàng trung ương.

Liệu việc cơ sở hạ tầng cần được di chuyển đến một kiến ​​trúc phẳng được phân loại sẽ là một chủ đề rất lớn cho ngành công nghiệp hay không.

Thiết kế một loại ví mới

Để thực chiến lược lấy khách hàng là trung tâm của các ngân hàng thương mại, các trường ID của ví tiền tiền tệ kĩ thuật số có thể được thêm vào tài khoản ngân hàng để cho phép các mô hình dựa trên tài khoản và phi tài khoản đồng thời cùng tồn tại và hoạt động ở các lớp khác nhau. Ví này sẽ được xem như là hộp an toàn và không tham gia vào các hoạt động như tính ngày kết thúc và đối chiếu hàng ngày, để giảm thiểu tác động đối với hệ thống ngân hàng lõi hiện tại.

Việc xác minh quyền sở hữu  tiền tệ kĩ thuật số phụ thuộc vào ngân hàng phát hành. Sự kết hợp của tài khoản ngân hàng truyền thống và tiền tệ số có thể nâng cao đáng kể khả năng của KYC và AML của ngân hàng.

Ví tiền tệ kỹ thuật số nên được thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn được chỉ định bởi ngân hàng trung ương.

Ví ở giai đoạn đầu thường ‘nhẹ hơn’, vì nó chỉ cung cấp các biện pháp và tính năng kiểm soát an ninh ở cấp tài khoản. Ví của nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng ở cuối của người dùng sẽ “nặng hơn”, vì các chức năng của ví tiền sẽ mở rộng đến các lớp trình bày và ứng dụng.

Cuối cùng, vai trò của các hợp đồng thông minh có thể được phát huy tối đa và nó cũng sẽ trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh cốt lõi của các nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng.

Ví đối đầu tài khoản

Hãy tưởng tượng một kịch bản mà khoản trợ cấp được phân bổ bởi cơ quan chính phủ trung ương cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân thông qua nhiều cấp chính quyền. Sẽ rất khó theo dõi việc phân phối tiền theo cách truyền thống vì nó phụ thuộc rất nhiều vào số liệu do chính quyền địa phương báo cáo ở các cấp khác nhau, thường dẫn đến sự không phù hợp giữa thông tin và dòng tiền do thực hiện kém hoặc thiếu thủ tục đúng.

Với khả năng theo dõi tiền tệ kỹ thuật số và hỗ trợ quản lý truy cập các hợp đồng thông minh, cơ quan có thẩm quyền sẽ trực tiếp giám sát tình trạng phân phối mà không phải dựa vào các bên khác. Việc chiếm đoạt của chính quyền địa phương sẽ bị ngăn chặn và tiền sẽ được đảm bảo cho các mục đích chuyên dụng.

Nếu các thuộc tính của ví tiền tệ kỹ thuật số không được nhúng vào hệ thống tài khoản ngân hàng, các cơ quan chính phủ ở các cấp và tất cả các đối tượng thụ hưởng sẽ phải kích hoạt và sử dụng ví điện tử làm cho việc áp dụng đồng tiền số rất phức tạp vì nó đòi hỏi phải lựa chọn phương tiện vật lý Ví điện tử và sự tham gia của các bên khác nhau.

Hơn nữa, ngân hàng trung ương sẽ phải xử lý trực tiếp với người sử dụng. Ngược lại, bằng cách tận dụng hệ thống tài khoản ngân hàng thương mại, các ứng dụng có thể được nâng cấp ở phần xử lý các dữ liệu request ở phía server và quá trình nhào nặn trên trình ứng dụng server của các ngân hàng thương mại.

Và bằng cách sử dụng các tài khoản hiện có, trải nghiệm người dùng sẽ vẫn như cũ theo nghĩa người dùng có thể sử dụng dịch vụ tiền tệ kỹ thuật số thông qua các kênh hiện có như quầy ngân hàng, ngân hàng trực tuyến và ngân hàng di động.

Tổng kết

Trong một thế giới đã được số hóa, các hàm ý về kinh tế và tài chính của các chữ số không khi nào bị lẫn lộn, đơn giản bởi vì chúng được trình bày ở cùng một dạng số. Các chữ số giống nhau có thể đại diện cho các loại tài sản khác nhau – khái niệm mà chúng ta nên nhớ khi thiết kế đồng tiền kĩ thuật số.

Về mặt chuyển đổi đồng tiền mặt sang M1 hoặc M2, bạn có thể dễ dàng phân biệt giữa dạng tiền mặt và dạng kĩ thuật số. Tuy nhiên, việc cung cấp tiền M0 kỹ thuật số có thể làm cho mọi người bỏ qua sự phân biệt này.

Liệu việc chuyển đổi nhanh hơn giữa các tài sản kĩ thuật số có nghĩa là sự phân biệt giữa các loại tài sản kỹ thuật số đang biến mất không?

Fan Yifei, phó thống đốc của PBoC, từng viết:

“Tiền mặt kỹ thuật số chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi hệ thống thanh toán hiện tại và công nghệ thông tin, nhưng cần được phân biệt với hệ thống thanh toán hiện tại nhằm tập trung vào cung cấp dịch vụ và đóng vai trò thay thế đồng tiền truyền thống. Hệ thống thanh toán chủ yếu liên quan đến phần tiền gửi hiện tại trong ‘tiền theo nghĩa rộng’, trong khi đồng tiền kĩ thuật số là một phần của nguồn tiền M0. ”

Bằng cách kết hợp các thuộc tính tiền tệ vào hệ thống tài khoản ngân hàng thương mại, DFC được tích hợp vào hệ thống ngân hàng trung ương-ngân hàng thương mại bằng cách tận dụng cơ sở hạ tầng tài chính hiện tại.

Quan trọng hơn, cách tiếp cận này tính đến vai trò của M0 kỹ thuật số trong hệ thống ngân hàng thương mại và cho phép đồng tiền kỹ thuật số hoạt động độc lập hoặc chạy trong môi trường nơi tài khoản ngân hàng và ví điện tử cùng tồn tại và hoạt động ở các tầng khác nhau.

Giải pháp này đảm bảo phân chia nhiệm vụ rõ ràng và làm rõ vai trò của các bên khác nhau, trong đó các ngân hàng phát hành chỉ chịu trách nhiệm về tiền tệ kĩ thuật số, các ngân hàng tài khoản thực hiện các hoạt động kinh doanh cụ thể và các nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng cho phép thực hiện các chức năng. Với việc áp dụng các biện pháp khác, ví dụ như thu phí quản lý (thực tế có nghĩa là lãi suất âm), sự xuất hiện của ‘ngân hàng hẹp’ sẽ ít có khả năng hơn.

Việc kết hợp các thuộc tính tiền tệ kỹ thuật số cũng là một bước sáng tạo cho hệ thống tài khoản ngân hàng thương mại. Các ngân hàng thương mại có thể không chỉ cung cấp các dịch vụ tiền tệ kỹ thuật số dựa trên cơ sở hạ tầng hiện có mà còn khám phá các mô hình dịch vụ mới, sử dụng các đặc tính của đồng tiền số, nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh.

Bài viết này chỉ là khởi đầu của một loạt các cuộc thảo luận.

Các nghiên cứu sâu hơn có thể tập trung vào các tiêu chuẩn thiết kế ví với những câu hỏi như sau:

  1. Làm thế nào để thiết lập chi phí sử dụng tiền tệ và các chính sách định giá tài sản khác biệt để tạo ra sự cân bằng giữa các tiền giấy, DFC và tiền gửi ngân hàng thương mại trong giai đoạn chuyển đổi?
  2. Làm thế nào để xây dựng một hệ sinh thái liên quan đến ngân hàng trung ương, ngân hàng phát hành, ngân hàng thương mại, nhà cung cấp dịch vụ ví, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và người sử dụng tiền tệ kỹ thuật số?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here