Thông báo mở bán BTCGREEN các block tiếp theo

BTC, btc green như thế nào, BTCG, btcg lịch bán, btcg như thế nào, HỖ TRỢ MUA BTCG, mua btcg

0
850

Các thành viên của Cộng đồng BTCGREEN GLOBAL,

Vì những phản hồi của một số lãnh đạo khu vực và các nhà đầu tư, cộng đồng của chúng tôi nằm ở các múi giờ khác nhau nên khó có thể tất cả chúng ta tham gia vào các buổi ICO vào cùng thời điểm cụ thể. Do đó, chúng tôi mở cửa tự do 24/7 để hỗ trợ việc đầu tư của các bạn.

Điều khoản của ICO BTC-Green

– Giá mỗi bước sẽ được thay đổi – 300.000 BTCG / khối (0,02 USD / bước)

– Thành viên có thể mua 500 xu / thời gian. Không giới hạn để mua.

Chúng tôi rất tự hào về những đóng góp có giá trị của bạn cho các dự án môi trường của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn cam kết và hứa hẹn với các nhà đầu tư, và những nỗ lực của chúng tôi đã thành công với kết quả tốt. Một lần nữa, chúng tôi rất vui khi thấy các đồng tiền của BTCG được phân phối trên khắp cộng đồng. Chúng tôi cam kết rằng đầu tư của bạn đang phát triển mà không có rủi ro nhưng lợi nhuận. Hãy xây dựng Cộng đồng Sinh thái trong Hành tinh Xanh!

Trân trọng,

Đội ICO toàn cầu của BTC-Green,

Dear All – Member of The Global BTC-Green Community,

As the responses from some regional leaders and investors, our community is distributed in different time-zones so it’s hard for all of us to join into the ICO sessions at specific time. Therefore, we are openning freely 24/7 to support your investments.

Terms of BTC-Green ICO

– Price step will be changed by each block – 300,000 BTCG per block (0.02 USD per step)

– Member can buy 500 coins / time. No-limit for purchasing.

We are very proud of your valuable contributions to our environmental projects. That’s why we always commit our targets and promises to investors, and our efforts have been successful with good results. Once again, we are very pleased to see BTCG coins distributed throughout the community. We undertake that your investment is growing without any risks but profits. Let’s build the Ecological Community in The Green Planet!

Regards,

Global BTC-Green ICO team,

The Ecological Community in The Green Planet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here